Teokseni ovat maalauksia joissa yhdistelen erilaisia tyylejä, perinteisistä maalaustekniikoista, kokeellisiin sekä digitaalisiin tekniikoihin. Minua kiehtoo aineettoman ja aineellisen maalaamisen eroavaisuudet, sekä poikkeavien elementtien yhdistäminen toisiinsa, joilla voi saavuttaa uudenlaisia lopputuloksia. Pyrin töilläni usein kuvaamaan mielikuvia sekä näkemyksiäni erilaisten asioiden rakenteista ja olemuksesta. Teokset ovat ikään kuin muistoja tai tulkintoja aiheista, jotka rakentuvat hajanaisista kerroksista, joissa itsestään epäselvät palaset muodostavat yhdessä kokonaisen kuvan.

© Janne Saarinen 2020